Hulp aan slachtoffers

Seksueel misbruik moet stoppen! Het kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer.  Er kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten ontstaan. Het is vaak moeilijk om misbruik te melden. Veel slachtoffers zwijgen over het misbruik uit angst, schaamte of schuldgevoel. Soms is de loyaliteit met de dader zo groot dat het voor slachtoffers belemmerend is om het misbruik bespreekbaar te maken. Anderen zijn bang niet geloofd te worden of verantwoordelijk te worden gehouden voor het misbruik.
Soms gebruiken daders hun machtspositie om slachtoffers het zwijgen op te leggen, ze manipuleren het slachtoffer en oefenen druk uit om hen te dwingen over het misbruik te zwijgen.

Praat erover!

Om misbruik te laten stoppen is openheid nodig. Als jij slachtoffer bent van seksueel misbruik kan je het beste contact opnemen met iemand van het Meldpunt, ook als je liever anoniem blijft. Je kunt ook een vertrouwenspersoon in je omgeving zoeken die je kan helpen het misbruik te laten stoppen.
Ook als het misbruik al langer geleden is, is het belangrijk dat je erover spreekt. Openheid is de eerste stap op weg naar heling en genezing.

Wat kan je van het Meldpunt verwachten?

Via het Meldpunt kom je in contact met een deskundige vertrouwenspersoon.
Wij helpen je door te luisteren, te informeren en je te begeleiden bij mogelijke verdere stappen.  Je kunt bij ons je verhaal vertellen, een melding doen of een klacht indienen. De keus is aan jou.
We volgen jouw tempo, je hoeft dus niet bang te zijn dat er met je verhaal iets gedaan wordt, zonder dat je het weet.

Melding of klacht?

Als je besluit seksueel misbruik te melden kan een procedure in gang gezet worden. De kerkenraad of een visitator, dat is een adviseur van de kerk, gaat in dit geval een gesprek aan met de beschuldigde. Afhankelijk van dit gesprek zijn er mogelijk consequenties voor de beschuldigde.

Als je een klacht wilt indienen volg je een formele procedure. De klacht moet schriftelijk ingediend worden bij een speciaal daarvoor samengestelde klachtencommissie. Dit kan voor sommige slachtoffers een zware belasting zijn. Toch kan op die manier het beste recht gedaan worden aan slachtoffers. Immers onafhankelijke deskundigen doen een uitspraak over de situatie en adviseren de kerken passende maatregelen te treffen.

Deskundige hulp

De gevolgen van misbruik kunnen groot zijn en veel impact hebben op je leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. Wij kunnen je helpen bij het vinden van deskundige hulpverlening.