De kerk een veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijnen gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Meldpunt Misbruik op synode GKv

Op vrijdag 10 maart bezocht het Meldpunt de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In haar inleiding verzocht het Meldpunt de kerken met klem ruimte te geven aan slachtoffers.

Cursus Interne Vertrouwenspersoon

In maart 2017 start op drie locaties opnieuw de cursus Interne Vertrouwenspersoon. Maak je keus uit de locaties en meld je aan.

Impressieverslag Toerustingsdag 2016

‘Als misbruik bekend wordt’  was het thema van de Toerustingsdag 2016. Met ruim 100 mensen hebben we een gevarieerd programma gevolgd in Amersfoort.

Veel reacties bij het meldpunt

Het persbericht over de onthulling van een oude misbruikzaak in één van de bij het Meldpunt aangesloten kerken heeft veel losgemaakt. Bij het Meldpunt zoeken tientallen mensen contact met uiteenlopende vragen en verzoeken om ondersteuning.

Toerustingsdag 2016

‘Als misbruik bekend wordt…’

dan kan er veel op je afkomen. Ben je er klaar voor? Je wordt aangesproken als interne vertrouwenspersoon over een misbruikzaak in jullie gemeente. Een slachtoffer belt jou en wil met je praten. Hoe ga je het gesprek aan? Wat zeg je wel en wat zeker niet? Als misbruik in de gemeente voorkomt, raakt dit de hele gemeente. Welke stappen moeten gezet worden en wat is jouw rol daarbij? Tenslotte: voorkomen is beter dan genezen. Daarom ook deze toerustingsdag aandacht voor preventie activiteiten.

Jaarverslag 2015

In 2015 zijn bij het Meldpunt acht meldingen over seksueel misbruik in kerkelijke relaties binnen gekomen. In 42 situaties is advies ingewonnen bij het Meldpunt. Deze adviesvragen betreffen met name vragen rondom incest en andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen waarbij geen sprake is van een kerkelijke relatie.

 

Kerkelijke gemeente moet stilstaan bij misbruik

Seksueel misbruik in een pastorale relatie „bezeert” de hele gemeente. Een geloofsgemeenschap moet daarom niet proberen zo snel mogelijk door te gaan met haar activiteiten, maar de tijd nemen om stil te staan bij de situatie.

vGKN sluit aan bij meldpunt Misbruik

Op zaterdag 11 april 2015 kwam de synode van de vGKN in het Friese Noordwolde bijeen voor haar voorjaarszitting. Tijdens deze zitting is de aansluiting van de vGKN bij het Meldpunt Misbruik officieel bekrachtigd.

Kerken maken serieus werk van preventie

De meeste kerken hebben, door de verklaring van de Raad van Kerken te onderschrijven, afgesproken misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan. Uit een rondgang van Nederlands Dagblad journalist Gerald Bruins blijkt dat ze er serieus werk van maken. Veel kerken hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld.

Kerken tekenen gezamenlijke verklaring

Meer dan 20 kerkgenootschappen hebben, op initiatief van de Raad van Kerken een gezamenlijke verklaring ondertekend. Deze verklaring kunt u hier downloaden.

VOG voor vrijwilligers in de kerk

In het kader van het Stappenplan Veilig Jeugdwerk zijn veel kerken bezig met het aanvragen van een gratis VOG. Over deze aanvraag bestaat veel onduidelijkheid. We beschikken over de volgende informatie:

Hersteld Hervormde Kerk sluit aan bij Meldpunt

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft besloten om aan te sluiten bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Bij dit Meldpunt zijn reeds de Christelijke Gereformeerde kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde kerken aangesloten.

U kunt hier het persbericht downloaden.

Toerustingsdag 2014

‘Veilig Jeugdwerk…, hoe pak ik dit aan?!’

Op zaterdag 22 november 2014 heeft het Meldpunt een toerustingsdag voor Interne Vertrouwenspersonen georganiseerd.

Meer informatie & downloads.