De kerk een veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijnen gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kerkelijke gemeente moet stilstaan bij misbruik

Seksueel misbruik in een pastorale relatie „bezeert” de hele gemeente. Een geloofsgemeenschap moet daarom niet proberen zo snel mogelijk door te gaan met haar activiteiten, maar de tijd nemen om stil te staan bij de situatie.

Toerustingsdag 2015

Het Meldpunt organiseert voor vertrouwenspersonen de toerustingsdag ‘IVP, schaap met vijf poten?’. Het accent ligt deze keer op de persoonlijke kwaliteiten van de vertrouwenspersoon. Er wordt vaak veel van een vertrouwenspersoon verwacht. Welke kwaliteiten moet je bezitten? Wat is je kracht, wat je valkuil? Daarnaast gaan we ook praktisch aan de slag: wat heb je nodig om misbruik bespreekbaar te maken? Wat moet je ondernemen om het Stappenplan Veilig Jeugdwerk in te voeren in jouw gemeente?

Jaarverslag 2014

Het aantal bij het Meldpunt aangesloten kerken is gestegen door de toetreding van de Hersteld Hervormde Kerk en de voorgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarmee komt het aantal deelnemende kerken op vijf. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 dat door het Meldpunt is gepresenteerd.

vGKN sluit aan bij meldpunt Misbruik

Op zaterdag 11 april 2015 kwam de synode van de vGKN in het Friese Noordwolde bijeen voor haar voorjaarszitting. Tijdens deze zitting is de aansluiting van de vGKN bij het Meldpunt Misbruik officieel bekrachtigd.

Kerken maken serieus werk van preventie

De meeste kerken hebben, door de verklaring van de Raad van Kerken te onderschrijven, afgesproken misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan. Uit een rondgang van Nederlands Dagblad journalist Gerald Bruins blijkt dat ze er serieus werk van maken. Veel kerken hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld.

Kerken tekenen gezamenlijke verklaring

Meer dan 20 kerkgenootschappen hebben, op initiatief van de Raad van Kerken een gezamenlijke verklaring ondertekend. Deze verklaring kunt u hier downloaden.

VOG voor vrijwilligers in de kerk

In het kader van het Stappenplan Veilig Jeugdwerk zijn veel kerken bezig met het aanvragen van een gratis VOG. Over deze aanvraag bestaat veel onduidelijkheid. We beschikken over de volgende informatie:

Hersteld Hervormde Kerk sluit aan bij Meldpunt

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft besloten om aan te sluiten bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Bij dit Meldpunt zijn reeds de Christelijke Gereformeerde kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde kerken aangesloten.

U kunt hier het persbericht downloaden.

Toerustingsdag 2014

‘Veilig Jeugdwerk…, hoe pak ik dit aan?!’

Op zaterdag 22 november 2014 heeft het Meldpunt een toerustingsdag voor Interne Vertrouwenspersonen georganiseerd.

Meer informatie & downloads.