Toerustingsdag 2016

‘Als misbruik bekend wordt…’

dan kan er veel op je afkomen. Ben je er klaar voor?
Je wordt aangesproken als interne vertrouwenspersoon over een misbruikzaak in jullie gemeente. Een slachtoffer belt jou en wil met je praten. Hoe ga je het gesprek aan? Wat zeg je wel en wat zeker niet?
Als misbruik in de gemeente voorkomt, raakt dit de hele gemeente. Welke stappen moeten gezet worden en wat is jouw rol daarbij?
Tenslotte: voorkomen is beter dan genezen. Daarom ook deze toerustingsdag aandacht voor preventie activiteiten.

Datum en locatie:
5 november 2016
Schoolgebouw Guido de Bres
Paladijnenweg 251
3813 DH Amersfoort

Programma en workshops Toerustingsdag-2016

10.00 uur             Opening
10.15 uur             Inleidend toneel door actrices Paulien Haakma en Eva Pantelakis
10.45 uur             Workshopronde 1
12.00 uur             Lunch
12.45 uur             Workshopronde 2
14.00 uur             Workshopronde 3
15.15 uur             Afsluiting

Workshops
Er worden in drie rondes vier workshops gegeven. Je kunt op de dag zelf je keuze aangeven, totaal kan je drie workshops volgen.

Workshop 1
In gesprek met…
Oefenen in gespreksvoering met medewerking van acteur Paulien Haakma

Workshop 2
In gesprek met…
Oefenen in gespreksvoering met medewerking van acteur Eva Pantelakis

Workshop 3
Gevolgen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties
Met de gemeentebegeleider Bert Houwen kijk je naar de dynamiek die in de gemeente kan ontstaan nadat het misbruik bekend is geworden. Samen zoeken naar oplossingen en jouw rol hierbij.

Workshop 4
Ervaringen delen
In deze workshop delen we ervaringen met het preventiewerk. Je gaat inspiratie opdoen met aansprekende voorbeelden op het gebied van toerusting en preventieactiviteiten.

Kosten
Kosten: € 30,= p.p., inclusief de lunch. Dit bedrag s.v.p. tegelijk met de aanmelding overmaken op bankrekening NL92RABO0309382130, t.n.v. Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik te Veenendaal.

Aanmelden
U kunt zich voor deze dag niet meer aanmelden.