Aan de slag

Als interne vertrouwenspersoon (IVP) heb je tweeërlei taken: Je bent het eerste aanspreekpunt van mensen die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken. Daarnaast is het de taak van de IVP om activiteiten te stimuleren en te ontwikkelen op het gebied van preventie van seksueel misbruik.

Routekaart

Als mensen contact zoeken met de vertrouwenspersoon om over het onderwerp seksueel misbruik te spreken, is een luisterend oor essentieel. Maar het is minstens zo belangrijk dat je weet wat je kunt / moet doen. Voor slachtoffers is de situatie vaak erg verwarrend. Het is van belang de feiten goed helder te krijgen zodat je ook weet welke vervolgstappen je kunt zetten. Het Meldpunt heeft daarvoor een routekaart ontworpen. Deze routekaart fungeert als een navigatiedocument en wijst je de weg in het ingewikkelde systeem van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Uiteraard adviseert de vertrouwenspersoon van het Meldpunt je graag bij de te nemen stappen.

Voor de kerkenraden van de CGK, GKV,  NGK en vGKN is het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik beschikbaar.
Voor de kerkenraden van de HHK is het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik beschikbaar.

Veilig Jeugdwerk

Met het Stappenplan Veilig Jeugdwerk kan je in de kerk werken aan verbetering van de veiligheid voor kinderen en jongeren. Het gaat om 11 stappen die stuk voor stuk helpen om te voorkomen dat er iets verkeerd gaat in de gemeente. Om dit Stappenplan in de gemeente in te voeren is het raadzaam een commissie te vormen die bestaat uit verschillende functionarissen, b.v. een vertrouwenspersoon, een jeugdleider, jeugdouderling, een betrokken ouder.. . Je vindt meer tips in het Plan van aanpak_VJW

Communicatieplan

Naast het stappenplan Veilig Jeugdwerk kan je gebruik maken van Communicatieplan. Dit communicatieplan kan je gebruiken om met preventie activiteiten aan de slag te gaan. Met dit werkdocument kan je je functie van IVP meer handen en voeten geven. Want, alleen als iedereen zich verantwoordelijk weet voor de veiligheid in de kerk, kan veiligheid toenemen.