Vertrouwenspersoon

Het Meldpunt Misbruik adviseert kerken om een Interne Vertrouwens Persoon (IVP) in de kerk aan te stellen. Veel kerken hebben dit advies opgevolgd en hebben 1 a 2 vertrouwenspersonen aangesteld.

Een IVP kan een belangrijke rol innemen in de kerkelijke gemeente. De IVP geeft als vertrouwenspersoon aandacht aan signalen en maakt het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de IVP als eerste aanspreekpunt.

Profielschets

Voordat u overgaat tot de aanstelling van een vertrouwenspersoon denkt u uiteraard goed na over wie u daarvoor zal vragen. Het Meldpunt heeft een profielschets opgesteld als handreiking bij het zoeken naar de juiste persoon.

Instructie

Het is belangrijk om goede afspraken te maken bij de aanstelling van vertrouwenspersonen. Het Meldpunt heeft een voorbeeld instructie interne vertrouwenspersoon die kerken kunnen gebruiken als zij vertrouwenspersonen benoemen.

De rol van het Meldpunt

Wij raden de kerken aan de aanstelling van de IVP per e-mail (info@meldpuntmisbruik.nl) aan het Meldpunt te melden. Wij voorzien de bij het Meldpunt geregistreerde vertrouwenspersonen regelmatig van informatie en bieden hen scholing aan.