Een klacht indienen

Een officiële uitspraak kan helpen om duidelijkheid te krijgen over de strafbare feiten en eventueel verdergaand misbruik te stoppen. Je kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de kerk of een strafrechtelijke procedure starten. Bij seksueel misbruik bij minderjarigen adviseren wij in de eerste plaats een strafrechtelijke procedure te starten. Je dient dan het misbruik aan te geven bij de politie. Het Meldpunt kan je helpen bij het nemen van een beslissing.

Klachtenprocedure

Kies je ervoor om een klacht in te dienen, dan moet je een verslag schrijven waarin je de feiten benoemt. Je moet het verhaal kunnen onderbouwen, zo mogelijk met bewijzen of verklaringen van derden.  De klachtencommissie moet, om een juiste uitspraak te kunnen doen, zoveel mogelijk feiten boven tafel zien te krijgen. De klachtencommissie roept zowel diegene die de klacht indient (de zg. klager) als de aangeklaagde, ieder op een apart moment, op voor een hoorzitting. Je mag gedurende het hele proces en tijdens de hoorzitting je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Uitspraak

Na de hoorzitting doet de klachtencommissie een uitspraak. Daarvan worden alle partijen op de hoogte gebracht: diegene die de klacht heeft ingediend, de aangeklaagde en de betrokken kerkenraad.

Downloaden klachtenregelingen

Klachtenregeling CGK, GKv, NGK, vGKN
Klachtenprocedure HHK

Adressen klachtencommissies

Klachtencommissie CGK / GKv / NGK / vGKN
p/a Postbus 334
3900 AH Veenendaal
E-mail: commissiesmkr@gmail.com

Klachtencommissies HHK
Regionale Commissie van Opzicht – Noord
Regionale Commissie van Opzicht – Zuid
p/a Vendelier 51D
3905 PC Veenendaal

Beroepsregeling

Tegen de uitspraak van de klachtencommissie van de CGK, GKV, NGK, vGKN kan zowel het slachtoffer als de dader bij de beroepscommissie in beroep gaan. Deze werkwijze vindt u eveneens in de Klachtenregeling van de GKv, CGK, NGK en vGKN

Tegen de uitspraak van de Regionale Commissie van de HHK kan bezwaar gemaakt worden bij de Generale commissie van Opzicht. Deze werkwijze vindt u in de Klachtenprocedure HHK.