Preventie

Praat erover!

Seksueel misbruik is een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk dat kerken dit onderwerp bespreekbaar maken in preken, op catechisatie en bijbelstudie. Voorlichting aan kerkenraden en andere kerkelijke functionarissen is een must. Kerken dienen zich onverkort uit te spreken: in Christus’ gemeente is geen plaats voor misbruik, in welke vorm dan ook.
Natuurlijk leef je in de kerk het liefst vanuit de overtuiging dat het in jouw gemeente niet voorkomt. Maar dat is niet meer dan een wens en zeker geen garantie, de cijfers spreken het tegen!

Gemeenten die geen preventief beleid voeren lopen een aantal risico’s:

  • kerkelijke functionarissen zijn niet op de hoogte van gedragsregels en bewaken de veiligheid niet of onvoldoende;
  • slachtoffers van misbruik weten niet waar ze met hun verhaal terecht kunnen, als zij niet geïnformeerd worden over het Meldpunt Misbruik;
  • daders worden niet gestopt, wat niet alleen schadelijk is voor slachtoffers, maar uiteindelijk ook voor de dader zelf;
  • de kerkenraad kan verantwoordelijk worden gehouden voor het misbruik dat in de gemeente plaats vindt, omdat zij geen maatregelen heeft genomen.

Hoe lastig het onderwerp seksueel misbruik ook is, er niet over praten is geen optie. Het Meldpunt helpt u graag bij het bespreekbaar maken van het onderwerp!