Gevolgen voor de gemeente

De gevolgen van misbruik zijn groot. Allereerst voor het slachtoffer, maar ook voor de kerkelijke gemeente. Als binnen een kerkelijke gemeente bekend wordt dat er sprake is van seksueel misbruik door een kerkelijk functionaris, komt de gemeente in een complexe situatie terecht. Allerlei belangen en loyaliteiten kunnen door elkaar gaan spelen. Wie neemt de leiding en wie doet wat? Of, minstens zo belangrijk: wat doen we niet?

Wat kunt u doen als misbruik bekend wordt?

 1. Neem contact op met het Meldpunt
  Neem in situaties van misbruik in kerkelijke relaties contact op met het Meldpunt Misbruik. Wij helpen u de situatie in kaart te brengen en de juiste stappen te zetten.
 2. Gebruik het Protocol
  Gebruik altijd het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik. Het biedt u houvast bij het vinden van uw weg in de vaak buitengewoon gevoelige situaties waarin alle betrokkenen terechtkomen.
  U kunt hier het protocol van de CGK, GKV en NGK downloaden.
  U kunt hier het protocol van de HHK downloaden.
 3. Stel een externe gemeentebegeleider aan
  Het Meldpunt Misbruik adviseert met klem om u tijdens het hele proces te laten bijstaan door een gemeentebegeleider. Deze gemeentebegeleider, die via het Meldpunt ingeschakeld kan worden, ondersteunt de kerkenraad bij het in kaart brengen van het probleem en bewaakt de processen. Zo wordt voorkomen dat situaties van misbruik in de doofpot verdwijnen of leiden tot langdurige conflicten in de kerk.

Algemene aandachtspunten:

 • Als iemand beschuldigd wordt van misbruik, betekent dat niet automatisch dat iemand ook dader is.
 • Bedenk tegelijkertijd dat de praktijk heeft bewezen dat het meest onwaarschijnlijke verhaal waar kan zijn.
 • Ga zorgvuldig om met uw ambtsgeheim, maar zorg ook goed voor u zelf. Als iemand u vertelt over misbruik is dat ook voor u belastend.
 • Als er sprake is van actueel misbruik van een minderjarige moet u altijd direct actie ondernemen.
 • Doe als kerkenraad niet aan waarheidsvinding. U hebt daarvoor de instrumenten niet. Laat dit over aan justitie of de klachtencommissie.
 • Laat geruchten niet op zijn beloop, zij kunnen een signaal zijn dat er iets in de gemeente gebeurt dat niet door de beugel kan.