Taken en werkwijze

Taken

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Het Meldpunt begeleidt slachtoffers bij het maken van keuzes en verwijst zo nodig door.

Het Meldpunt registreert (anoniem) de aantallen adviezen, meldingen en klachten, ten behoeve van signalering en preventie.

Het Meldpunt adviseert kerken die geconfronteerd worden met misbruik in kerkelijke relaties.

Het Meldpunt stimuleert en ondersteunt kerken bij preventieactiviteiten. Zij geeft voorlichting, advies en informatie.

Het Meldpunt stimuleert kerken interne vertrouwenspersonen aan te stellen en biedt hen de cursus Interne Vertrouwenspersoon aan.

Werkwijze

Iedereen die contact opneemt met het Meldpunt vindt een luisterend oor. We brengen samen met u de situatie in kaart en helpen u met informatie, advies en eventueel begeleiding bij de gang naar de klachtencommissie.

Betreft het een complexe situatie, dan overleggen wij altijd met een collega of een externe deskundig adviseur voor wij een advies aan u geven. Dit wordt vooraf met u besproken. Dit overleg gebeurt anoniem en altijd onder geheimhoudingsplicht.

Uw verhaal is bij ons veilig. U kunt kiezen of u alleen uw verhaal wilt vertellen, een melding wilt doen of een klacht wilt indienen. Wij volgen uw tempo en zullen niets doen zonder u daar vooraf over in te lichten.

Kerken die misbruik willen melden of begeleiding willen bij stappen die ondernomen moeten worden begeleiden wij bijĀ het gebruik van het protocol en het inroepen van een gemeentebegeleider.

U kunt hier het protocol van de CGK, GKV, NGK en vGKN downloaden.
U kunt hier het protocol van de HHK downloaden.