Jaarverslag

Jaarverslag 2015

In 2015 zijn bij het Meldpunt acht meldingen over seksueel misbruik in kerkelijke relaties binnen gekomen. In 42 situaties is advies ingewonnen bij het Meldpunt. Deze adviesvragen betreffen met name vragen rondom incest en andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen waarbij geen sprake is van een kerkelijke relatie.

Lees hier het jaarverslag 2015 (PDF)

Jaarverslag 2014

Het aantal bij het Meldpunt aangesloten kerken is gestegen door de toetreding van de Hersteld Hervormde Kerk en de voorgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarmee komt het aantal deelnemende kerken op vijf. Het stappenplan Veilig Jeugdwerk is aan de kerken gepresenteerd.

Lees hier het jaarverslag 2014 (PDF)

Jaarverslag 2013

Het aantal contacten tussen het Meldpunt en de kerken groeit. Er zijn ook intensieve begeleidingstrajecten van slachtoffers en hun (kerkelijke) omgeving. De rol van de gemeentebegeleider is van belang om te voorkomen dat situaties van misbruik in de doofpot verdwijnen of leiden tot langdurige conflicten in de kerk. Veel kerken maken serieus werk van preventie en stellen Interne Vertrouwenspersonen aan.

Lees hier het jaarverslag 2013 (PDF)

Jaarverslag 2012

Steeds meer slachtoffers en kerkenraden weten de weg naar het Meldpunt te vinden. In 2012 is weer veel werk verricht en er zijn verschillende initiatieven ontplooid. Blijvende steun en gebed vanuit de kerken maken het mogelijk dat de medewerkers van het Meldpunt er voor de kerken kunnen zijn wanneer dat nodig is.

Lees hier het jaarverslag 2012 (PDF).

Jaarverslag 2011

In het jaarverslag 2011 maakt het Meldpunt Misbruik melding van de aanstelling van ruim 150 interne vertrouwenspersonen in de drie bij het Meldpunt aangesloten gereformeerde kerken. Het Meldpunt trekt daaruit de conclusie dat de belangstelling voor preventie toeneemt in de kerken. In het jaarverslag treft u ook de rapportage van het aantal klachten, meldingen en adviesvragen over de preiode 2007 tot 2011.

Lees hier het jaarverslag 2011 (PDF).