Downloads

Regels in de kerk

In de kerk zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid in de kerk, preventie en een adequate afhandeling van klachten.  Daarvoor zijn diverse documenten opgesteld die u hieronder kunt downloaden.

Documenten bij een vermoeden, melding of klacht

Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik in kerkelijke relaties

U kunt het protocol van de CGK, de GKv, de NGK en de vGKN downloaden.
U kunt het protocol van de HHK downloaden.

Klachtenregelingen

Klachtenregeling CGK, GKv, NGK en vGKN
Klachtenregeling HHK

Na een uitspraak van de klachtencommissie

Door de CGK, GKV en NGK  is de Handreiking voor kerkenraden en de bijlagen opgesteld.

Preventie

Gedrags- en beroepscodes

Gedragscode CGK
Gedragscode GKv
Gedragscode NGK
Gedragscode vGKN

 

Vertrouwenspersoon (IVP)

Profielschets
Instructie interne vertrouwenspersoon
Cursus-en-handreiking-interne-vertrouwenspersoon
Routekaart
Communicatieplan Veiligheid, verantwoordelijkheid van iedereen
Informatie gemeentegids
Powerpoint presentatie

Folders

Het Meldpunt heeft folders, flyers en posters ter beschikking voor de kerken. Dit materiaal bevat informatie over (preventie van) seksueel misbruik en het Meldpunt Misbruik. U kunt dit materiaal aanvragen via: info@meldpuntmisbruik.nl.

Neem informatie over het Meldpunt Misbruik op in uw gemeentegids, jaarboekje, kerkblad, website of welk communicatiemiddel u ook maar gebruikt. Deze informatie kunt u hier downloaden.

Artikelen

Opbouw, augustus 2013: Veilig Jeugdwerk
Doorgeven, november 2013: Toen was de vrede ver te zoeken

Onderzoeksrapport Henrike Groenwold: Doorbreek de stilte