Handreiking kerkenraden

Wat kan de kerkenraad doen als misbruik bekend wordt?

  1. Neem contact op met het Meldpunt Misbruik.
  2. Gebruik het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik.
  3. Stel na contact met het Meldpunt Misbruik een externe gemeentebegeleider aan.

U kunt hier het protocol van de CGK, GKV, NGK en vGKN downloaden.
U kunt hier het protocol van de HHK downloaden.

Wat kan de kerkenraad doen na uitspraak van klachtencommissie?

Door de CGK, GKV en NGK  is de Handreiking voor kerkenraden en de bijlagen opgesteld.